Loading...

Általános adatvédelmi rendelet (Adatvédelmi szabályzat)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra. Ezért adatait kizárólag az általános adatvédelmi rendelet alapján (GDPR) dolgozzuk fel. Ebben az adatvédelmi információban tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatait webáruházunkban milyen módon kezeljük.

Kapcsolat velünk

Ha Ön a webáruházunkon keresztül található adatlapon keresztül vagy e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat csakis a kérés feldolgozására és további, későbbi kérdések megválaszolására hat hónapig tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem kerülnek továbbításra.

Adattárolás

Utalunk arra, hogy az egyszerűbb vásárlás és egy későbbi szerződéskötés lebonyolítása érdekében a számítógéptulajdonos IP-címét sütik (cookie) keretében tároljuk. Ezen kívül a szerződéskötés megvalósulása érdekében a következő adatokat tároljuk:

 • cég-, egyesület- vagy intézménynév
 • egységkód
 • nem
 • vezetéknév, keresztnév
 • születési idő
 • cím (ország, irányítószám, település, utca neve, házszám)
 • számlázási- és szállítási cím(ek)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • adószám
Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok a szerződés megkötésére ill. teljesítésére szolgálnak, és szükségesek a szerződéskötés előkészítéséhez. Ezen adatok hiányában a szerződést nem tudjuk Önnel megkötni. Adattovábbítás harmadik fél részére nem történik, kivéve a nyitott, fizetendő tétel levonásához szükséges pénzforgalmi szolgáltató részére:
 • Központi Iroda Wirecard CEE (bankártyás fizetés, Visa, Mastercard, Maestro)
Az általunk megbízott szállítási vállalat/csomagszállító az áru szállításához:
 • Osztrák posta AG
 • Express One
A következő webanalitikai cég részére:
 • Matomo
A következő szerver-hosting:
 • Edis GmbH
Továbbá a könyvelő részére is történik adattovábbítás adójogi kötelezettség teljesítése céljából. A vásárlási folyamat megszakítása után a tárolt adatok törlésre kerülnek. Szerződéskötés esetében valamennyi adatot a szerződéskötés időpontjától számítva az adómegőrzési időszak lejárásáig (7 év) tárolunk. Az adatokat, mint név, cím, vásárolt áru megnevezését és a vásárlási időt ezen kívül a termékfelelősség lejártáig (10 év) tároljuk. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) és/vagy b) pontja) jogszabálya.

Sütik

Weboldalunkon úgynevezett sütiket (cookie) használunk. Ezek kisebb szövegfáljok, amelyet Ön a böngésző segítségével a számítógépére lement. A sütiket (cookie) ahhoz használjuk, hogy ajánlatunkat kényelmesen tudja használni. Néhány süti a számítógépen tárolódik, amíg Ön ezeket nem törli. Ezzel elősegíti, hogy a böngészőjét a következő belépésnél felismerjük. Ha ezt nem szeretné, akkor a böngészőjét úgy beállíthatja, hogy a sütiket (cookie) megtekintheti és elfogadhatja. Ezeket minden böngészőhöz megtalálja a következő link alatt:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
Chrome?: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=hu&hlrm=en&answer=95647
Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Ha a sütiket (cookie) nem fogadja el, akkor a weboldalunk funkciói csak korlátozottan érvényesülnek.

Web-elemző

Ez a weboldal a Google Analytics-et használja, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) web elemző szolgáltatását. A használat magába foglalja a „Universal Analytics“ üzemmódot. Ezennel lehetséges több számítógép segítségével adatokat, munkameneteket és interakciókat egy ál felhasználói azonosítóhoz hozzárendelni és ezen a módon az ügyfelek aktivitását többútvonalas csatornán elemezni. Ezt úgy akadályozhatja meg, ha böngészőjében a sütiket (cookie) letiltja. Google Analytics sütiket (cookie), szövegfájlokat használ, amelyeket az Ön számítógépére lement és így a weboldal használatának elemzését lehetővé teszi. A süti (cookie) által létrehozott információt az Ön weboldal használatáról rendszerint a Google egyik Egyesült Államokbeli szerverére küldi, ami ott lementésre kerül. A honlapon az IP-névtelenítés aktiválása esetében a Google Analytics lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti az IP címet az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség szerződő államaiban. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP cím egy Google szerveren az Egyesült Államokban rövidítésre. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretén belül továbbított IP cím nem kerül más adatokkal egyesítésre. A weboldal működtetőjének megbízásával Google ezeket az információkat a weboldal használatáról elemzi és jelentéseket állít össze a weboldal aktivitásáról, valamint arra használja fel ezeket, hogy a weboldal illetve az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetőjének. Ez a célja az adatfeldolgozáshoz fűződő, jogos érdeklődésünknek. Google Analytics adatkezelési jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az általunk továbbított, sütikkel (cookie), felhasználói- vagy reklámazonosítóval összekapcsolt adatokat 26 hónap múlva automatikusan töröljük. Azon adatok törlése, amelyek előírt maximális tárolási időtartama lejárt havonta egyszer automatikusan történik. További információkat a felhasználási feltételekhez és adatvédelemhez itt talál: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. https://policies.google.com/?hl=hu találja. A webanalitikus céggel fenntartott kapcsolat egy, az Európai Bizottság megfelelőségi határozatán alapul (ebben az esetben az Egyesült Államok: „Privacy Shield”). Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés a) (az érintett hozzájárulása) és f) (jogos érdek) pontjai. A mi érdekünk a GDPR értelmében (jogos érdek) a kínálatunk és a weboldalunk fejlesztése, javítása. Mivel az ügyfeleink adatvédelmére hangsúlyt fektetünk, ezért az adatokat névtelenítjük. Ezenfelül a sütik (cookie) által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP címét is) továbbítását a Googlehoz és ezek feldolgozását ott megakadályozhatja a következő böngésző plugin letöltésével és használatával: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. Alternatívakéntkattintson erre a linkre, így megakadályozza a Google Analytics adatgyűjtését ezen a weboldalon. Ez egy úgynevezett opt-out-cookie elhelyezésével történik. Ha a számítógépről a sütiket törli, akkor újra a linkre kell kattintani.

Beágyazott YouTube videók

Weboldalunk, a www.winkleriskolaszer.hu beágyaz YouTube videókat. Ezek a klippek lejátszáskor sütiket (cookie) küldenek a felhasználók gépére. Ha a Google reklámprogram sütiket (cookie) letiltotta már, akkor a YouTube videó lejátszásakor nem kell ilyen sütiktől (cookie) tartania. YouTube azonban más sütikben (cookie) nem személyes felhasználói információkat tárol. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy a sütiket (cookie) a böngészőben letiltjuk.

Hírlevél (Vásárlói levél)

Ha Ön feliratkozott hírlevelünkre, akkor itt az ehhez szükséges vagy Ön által hozzájárult adatokat használjuk, hogy Önnek rendszeresen az e-mail hírlevelünket az Ön hozzájárulása alapján GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont szerint küldjük. Amennyiben a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, akkor bármikor lemondhatja. Küldje el törlés kérését a következő email-címre: hirlevel@winkleriskolaszer.hu, vagy a következő oldalon keresztül Leiratkozás vagy Vevőfiók. Adatait azonnal töröljük a hírlevél-küldésből.

Katalógusok

Ezen kívül fenntartjuk magunknak a jogot, az Ön vezetéknevét és keresztnevét, vevőkódját valamint címét önreklámozás céljára használni, pl. érdekes ajánlatok és információk postai küldésére. Az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont törvényét teljes mértékben betartjuk. A reklámanyag kiküldése a mi megbízásunkból történik egy szolgáltatóval, akinek az Ön adatait továbbítjuk. Adatainak beleegyezéséről és használatáról bármikor egy üzenetben ellentmondhat a lent található kapcsolattartási elérhetőségen. Küldje el letiltását vevőkódjával és pontos nevével a következő email-címre: ertekesítes@winkleriskolaszer.hu. Adatait azonnal töröljük a katalógus-küldésből.

Az Ön jogai

Érintettként következő jogai vannak: a GDPR rendelet 15. cikk jogszabálya szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az információkhoz hozzáférést kapjon; a GDPR rendelet 16. cikk jogszabálya szerint az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat; a GDPR rendelet 17. cikk jogszabálya szerint az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelés szükséges: - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából - a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a GDPR rendelet 18. cikk jogszabálya szerint az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön a GDPR rendelet 21. cikk jogszabálya szerint tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen; a GDPR rendelet 20. cikk jogszabálya szerint az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíttassa; a GDPR rendelet 77. cikk jogszabálya szerint minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Következő elérhetőségek:
Winkler Iskolaszer Kft.
Alsó-Lovarda u. 21.
9241 Jánossomorja
Tel: 06 96 565 020
Fax: 06 96 565 022
ertekesites@winkleriskolaszer.hu
Továbbá megtalálja kapcsolattartóját a következő linkre kattintva Kapcsolattartók oldalon

2018. május